Grup Eğitimi

Tüm Çocuklar Bizim İçin Özeldir!

Grup Eğitimi Nedir?

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır. Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir.

Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır. Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

Faydaları Nedir?

Sosyal beceri yetersizliğinin iki şekilde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi; bireylerin çeşitli sosyal becerilere sahip olmadıkları, ikincisi ise; sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamadıkları şeklindedir. Yetersizlik, becerinin birey tarafından bilinmesine rağmen, beceriyi oluşturan alt basamakların sergilenememesi durumudur.

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler sahip olmadıkları sosyal becerilere bireysel eğitimlerle kazandırılmaya çalışılırken sahip oldukları sosyal becerileri yerinde kullanmayı grup eğitimleriyle öğretmek amaçlanmaktadır. Grup eğitiminde bireyler;

  • Sanat etkinlikleri
  • Sinema Etkinliği
  • Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla alış-veriş
  • Death: A parent note is required for the student’s attendance file.
  • Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yemeğe veya kafeye gitmek gibi sosyal faaliyetlerle sosyal beceri eğitimi desteklenmektedir.